Propaan is een duurzame energiebron
Propaan is een energiebron die bij de moderne tijd past. Voor huishoudelijk en industrieel gebruik. Propaan (C3H8), ook wel LPG genoemd, is een onder druk vloeibaar gemaakt petroleum gas. Het komt tot stand bij het raffinageproces van aardolie. Propaan heeft een bijzonder zuivere verbranding. Het kookpunt van propaan is een stuk lager dan butaan. Propaan in vloeistofvorm kan nog in damp worden omgezet bij een temperatuur van -42°C, butaan bij 0°C. Dit is de reden dat propaan, in tegenstelling tot butaan, uitstekend geschikt is om ook in de winter te gebruiken. 

Toepasbaarheid
Propaan is een energiebron die geschikt is voor veel doeleinden. In woningen, in de agrarische sector of de bouw wordt propaan vooral gebruikt om te verwarmen, te koken en warmwater te bereiden. Maar ook binnen industriële productieprocessen wordt veelvuldig
propaan ingezet. Daarnaast is het een schone brandstof voor heftrucks. Speciale toepassingen van propaan zijn o.a. te vinden in de ballonvaart en de evenementenbranche.
Aandachtspunten:

 • Brandbaar: Propaan vermengd met lucht is zeer brandbaar en explosief.
 •  Veiligheidsvoorschriften: propaan is temperatuurgevoelig en zet uit bij een
  temperatuurstijging. Een propaan gasfles wordt om die reden maximaal tot 85% gevuld, een propaantank maximaal tot 85% of 90%, afhankelijk van het type tank. Bovendien zijn om veiligheidsredenen minimum afstanden tussen de opslag van propaan en warmtebronnen vastgelegd.
 • Ventilatie: bij de verbranding van propaan komt kooldioxide en water vrij. Daarom is
  voldoende ventilatie van belang. Bovendien is propaan zwaarder dan lucht, waardoor
  het gas neerslaat en zich over de bodem verplaatst of zich ophoopt in het laagste deel
  van de ruimte. Dit brandbare mengsel brengt een extra risico met zich mee. Dit is de
  reden waarom propaan niet in kelders opgeslagen mag worden.

IV Gas Handel levert propaan in tanks van verschillende afmetingen, aangepast aan persoonlijke voorkeur. IV Gas Handel levert propaan cilinders in vier verschillende vormen en maten

Leveringsvormen
Cilinders propaan
Cilinders geschikt voor propaan is in verschillende
maten en varianten bij ons te verkrijgen:
2,5 kg, 5 kg, 11 kg en 33 kg.

Toepasbaarheid propaangas
Zorg er altijd voor dat de ruimte waarin de propaan cilinders zich bevinden goed geventileerd zijn. Dat is van belang omdat deze gassoort zwaarder is dan lucht. Propaangas slaat dus neer en verplaatst zich over de bodem wat een extra gevaar met zich meebrengt. Een gasfles propaan is bruikbaar voor verschillende toepassingen: particulieren, recreatie, barbecue, boten, caravans, industriële toepassingen, horeca, dakdekkers, wegenbouw, verwarming.

Samenstelling

Propaan: 100%