De producten waar wij mee werken worden geclassificeerd als “gevaarlijke stoffen”. Dit betekend dat ieder van onze producten een bedreiging kan vormen voor het milieu, gezondheid en veiligheid.
Om deze redenen is het daarom van groot belang om te weten hoe deze stoffen werken en wat de gevaren zijn. In de onderstaande PDF formulieren kunt u de veiligheidsinformatie bladen (MSDS) van onze aangeboden gassen vinden.
In deze veiligheidsinformatie bladen staan alle gegevens omtrent de stoffen, de risico’s van de stof en hoe je zo veilig mogelijk met de producten moet omgaan.

Veiligheid informatie bladen dienen te voldoen aan de verordeningen EG1970/2006 (REACH) en 1272/2008(CLP).

MSDS Argon

MSDS Koolzuur

MSDS Distikstofoxide

MSDS Propaan